Aslı Öktener ‘Misafir Odası’ fotoğraf sergisiin afişi

Çevrimiçi bir söyleşi olarak gerçekleşen sergi açılış etkinliğinin kaydına Çizgelikedi YouTube Kanalı'ndan ulaşabilirsiniz.

Gösteri, Sunum, Söyleşi 2006-2020

gorsel kultur bulusmalari

Görsel Kültür Buluşmaları Söyleşi Dizisi

ustalarla bulusmalar

Ustalarla Buluşmalar

 
Not: Etkinliklere dair bilgiye blogumuz "Çizgelikedi'nin Günlüğü" üzerinden ulaşılabilir. Akademik ünvanlar, etkinliklerin gerçekleştiği tarihe aittir.
yirmibirinci yuzyilda imgeye ne oldu?

"21.Yüzyılda İmgeye Ne Oldu?”


2009-2014 yılları arasında, herbiri farklı bir konuk ve başlıkla gerçekleşmiş, toplam 13 oturumdan oluşan kamuya açık söyleşi/tartışma dizisidir.   Farklı konuşmacıların farklı noktalardan oluşturdukları perspektif ile gerçekleşen zincir etkinliklerle; imgelerin sarmaladığı toplumsal ortamları, böylesi bir zeminde bireylerin varoluşlarını etkileyen durumları anlamak ve bir yandan da imge üreticisi/kullanıcısı konumunun, dünya ve toplum ölçeğinde sorumluluklarını sınamak isteği ile yola çıktık. "21. yüzyılda imgeye ne oldu?" sorusuyla, özellikle 20. yüzyıldan başlayarak artan bir ivmeyle çoğalan/çeşitlenen imge üretiminin ve kullanımının yansımalarının bugün (ve belki de yarın) itibariyle ne olduğunu saptamayı amaçladık.

Projeler:

Öncelikle seçilen kavramın içeriğinin tartışılmasıyla başlayan; sonrasında da üretimlerin kavramla uyumu bağlamında, biçim ve içerik hedefine ulaşılıp ulaşılmadığına tüm katılımcılarla karar verilen ve sonuçta da sergi ve/veya albümü hedefleyen, Çizgelikedi® kolaylaştırıcılığı ile yürüyen projelerdir.   Yukarıda anılan çalışmalar, 3-19 ay arasında zamana yayılmış ve 2007-2012 yılları arasında, 12-25 katılımcı ile yürütülmüştür.

Sergiler: