Belgesel Fotoğrafçılık

Fotoğraf bugün bir çok şeye karşılık geliyor, ama çok önemli işlevlerinden biri, dünyaya ve kendimize ilişkin görsel kayıtlar oluşturma olanağı sunması. Böylece gerçeklikle ve yeni bakış açılarıyla bağlar kurabiliyor, bellek oluşturabiliyor, hikayelerimizi başkalarıyla paylaşabiliyoruz.

Tahir Ün

Belgesel Fotoğrafçılık Programı

 • 1 .Gün:
  • 20.00-20.40 ve 20.50-21.30 (iki oturum)
   • Çizimden resime ve fotoğrafa görüntünün tarihsel tanıklığı
   • Tarihsel bir belge olarak resmi tarihe karşı belgesel fotoğraf
 • 2 .Gün:
  • 20.00-20.40 ve 20.50-21.30 (iki oturum)
   • Belgesel ve doğrudan fotoğrafa geleneksel bakış
   • Günümüzün değişen fotoğrafı ve hikaye anlatıcılığı
 • 3 .Gün:
  • 20.00-20.40 ve 20.50-21.30 (iki oturum)
   • Yeni yaklaşımlar: Postmodern ve öznel belgesel
 • 4 .Gün:
  • 20.00-20.40 ve 20.50-21.30 (iki oturum)
   • Bir sosyolog, bazen de psikolog ve bir fotoğrafçı olabilmek
   • Belgesel fotoğrafta etik ve hukuk
 • 5 .Gün:
  • 20.00-20.40 ve 20.50-21.30 (iki oturum)
   • Bir fotoğraf projesi hazırlamak
   • Sunum biçimleriyle güçlenen anlam

Çevrimiçi gerçekleşen bu programımız, en az 6 katılımcı ile başlar.
Kayıt koşulları ve ayrıntılar için lütfen arayınız: 0232.2471247 • Çizgelikedi