Çizgelikedi® Görsel Kültür Merkezi

 

Çizgelikedi®, görsel üretim alanları üzerine etkinliklerin gerçekleştirildiği; sanat galerisinde programlanmış sergi ve gösteriler ile görsel kültür üzerine söyleşi ve sunumların yapıldığı; proje çalışmaları ile nitelikli yapıt üretiminin desteklendiği bir girişimdir.

 

2005 yılında; o tarihe değin akademi, dernek, okul vb. ortamlarda fotoğraf sanatı temelinde çalışmalar yaşama geçirmiş olan Arzu Filiz Güngör ve Yalçın Çıdamlı tarafından, İzmir ve çevresinde görsel kültür temelinde nitelik gözeten bir hareketlilik ve etkileşim yaratma amacıyla  kurulmuştur.

 

Fotoğraf nesnesi üretiminin yöntemlerine dair çalışmaların yanısıra, fotoğraf ve görsel kültür düşüncesinin oluşumuna/geliştirilmesine yönelik etkinlikler; sürekli programlanan ve yinelenen etkinliklerdendir. Ayrıca, herbiri belirli bir zaman dilimi ile sınırlanan, anılan içeriklerdeki projeler de yaşama geçirilmektedir.

 

 

 

––> Gerçekleştirilen Projeler:

> Kadın Fotoğrafçılar Projesi-I (Kavram: "Kimlik ve İktidar")

> Kadın Fotoğrafçılar Projesi -II (Kavram: "Kimlik ve İtaat")

> Gençler Projesi: (Kavram: "Kentine/Kendine Bakmak")

> Çağrılı Proje: (Kavram: "Gölgenin Öyküsü")

 

Öncelikle seçilen kavramın içeriğinin tartışılmasıyla başlayan; sonrasında da üretimlerin kavramla uyumu bağlamında, biçim ve içerik hedefine ulaşılıp ulaşılmadığına tüm katılımcılarla karar verilen ve sonuçta da sergi ve/veya albümü hedefleyen, Çizgelikedi® kolaylaştırıcılığı ile yürüyen projelerdir.

 

Yukarıda anılan çalışmalar, 3-19 ay arasında zamana yayılmış ve 2007-2012 yılları arasında, 12-25 katılımcı ile yürütülmüştür.

 

 

 

––> "21.Yüzyılda İmgeye Ne Oldu?”

 

2009-2014 yılları arasında, herbiri farklı bir konuk ve başlıkla gerçekleşmiş, toplam 13 oturumdan oluşan kamuya açık söyleşi/tartışma dizisidir.

 

Farklı konuşmacıların farklı noktalardan oluşturdukları perspektif ile gerçekleşen zincir etkinliklerle; imgelerin sarmaladığı toplumsal ortamları, böylesi bir zeminde bireylerin varoluşlarını etkileyen durumları anlamak ve bir yandan da imge üreticisi/kullanıcısı konumunun, dünya ve toplum ölçeğinde sorumluluklarını sınamak isteği ile yola çıktık.

"21. yüzyılda imgeye ne oldu?" sorusuyla, özellikle 20. yüzyıldan başlayarak artan bir ivmeyle çoğalan/çeşitlenen imge üretiminin ve kullanımının yansımalarının bugün (ve belki de yarın) itibariyle ne olduğunu saptamayı amaçladık.

 

 

Etkinlik dökümü:

> 21. Yüzyılda İmgeye Ne Oldu? (Oğuz Adanır, Prof.Dr.)

> İnternet Bir Devrim İse Eğer, Devirdiği Neydi? (Murat Göç, Dr.)

> Ağ Üzerinde (Tahir Ün, Akademisyen-Fotoğrafçı)

> İmge: Gerçek ile Semboliğin Arasında Bir Köprü (Fatih Karaman, Dr.)

> İmge ve Mekan (Emel Kayın, Yrd.Doç.Dr.)

> İmge ve Etik (Ayhan Eğrilmez, Doç.Dr.)

> Trende, Avrupa'nın Ortasında, İmgenin Peşinde (Serhan Ada, Doç.Dr.)

> İmgelerle Tarihsel Değişim Sürecinde Amerika (Zafer Parlak, Yrd.Doç.Dr,)

> Postmodernizm ve Ötesinde İmge (Zuhal Özel Sağlamtimur, Doç.Dr.)

> Yerelden Globale Erişen İmgeler (Mehmet Kahyaoğlu, Yrd.Doç.Dr.)

> İzmir Manzarası (Güven İncirlioğlu, Doç.Dr.)

> Aynı Sen!: Pozlama ve Hakikat Üzerine (Altuğ Işığan, Yrd.Doç.Dr.)

> İmgelerle Beraber; Günümüzde Görünürlük ve İfade Politikaları (Borga Kantürk, Sanatçı-Akademisyen-Küratör)

 

(Not: Akademik ünvanlar, etkinliklerin gerçekleştiği tarihe aittir.)

 

 

––> Görsel Kültür ve Fotoğraf Üzerine Diğer Etkinlikler (2006-2017):

(Gösteri, Sunum, Söyleşi ve Sergiler)

 

> Görsel Kültüre Psikanalitik Bir Bakış Denemesi-1 (Ayhan Eğrilmez, Doç.Dr.)

> Belgesel Fotoğrafçılık Üzerine (Hüsnü Atasoy)

> Görsel Kültüre Psikanalitik Bir Bakış Denemesi-2 (Ayhan Eğrilmez, Doç.Dr.)

> Fotoğraf Sonrası Üzerine Yaklaşımlar-1 / Bir Sahneye Koyma Durumu olarak Fotoğrafçılık (Tahir Ün)

> Fotoğraf Sonrası Üzerine Yaklaşımlar-2 / Fotoğraf Sonrası Fotoğraf (Tahir Ün)

> Fotoğraf Sonrası Üzerine Yaklaşımlar-3 / Sayısal Ortamda Yeni Açılımlar (Tahir Ün)

> Fotoğraf Sonrası Üzerine Yaklaşımlar-4 / Sayısal Fotoğrafın Paradoksları; Manovich Üzerine Bir Okuma ve Tartışma (Tahir Ün)

> Fotoğraf ve İfade Üzerine (Murat Germen)

> Kişisel Bir Fotoğraf Dili Oluşturmak (Refik Akyüz-Serdar Darendeliler / GAPO)

> Kimlik Üzerine-1 (Melek Göregenli, Prof.Dr.)

> Kimlik Üzerine-2 (Ayhan Eğrilmez, Doç.Dr.)

> Kimlik Üzerine-3 (Ayhan Eğrilmez, Doç.Dr.)

> Fotoğraf İmgesinde Resmin İzdüşümü (Ayşegül Kurtel)

> İki Kitap, Bir Bakış / “National Geographic’i Doğru Okumak” ve “Başkalarının Acısına Bakmak” (Arzu Filiz Güngör)

> Fotoğraf Tekniğinde Öncü Ülke Japonya’nın Fotoğraf Dünyasına Tarihsel Bir Bakış (Kenji Kawamoto)

> Güneş Resimlerinden Megapiksellere (Tahir Ün)

> Belgesel Film Gösterimi “4857” (Petra Holzer-Selçuk Erzurumlu-Ethem Özgüven)

> Toplumsal Cinsiyet Görünümleri (Murat Göç)

> Görsel Kültür Tarihinden Kesitler (Ahmet Uhri, Dr.- Mehmet Kahyaoğlu, Öğr.Gör.)

> Gösteri ve Söyleşi / Otel ve Diğerleri” (Emin Aydoğan-Emel Kayın, Yrd.Doç.Dr.)

> Paris Fotoğraf Ayı ve “Paris Photo’08” İzlenimleri (Ahmet Elhan-Murat Germen-Refik Akyüz)

> “Balıkçı Kadının Fotoğrafçı Çocukları” (Arzu Filiz Güngör)

 

> “Ustalarla Buluşmalar” / (Yusuf Tuvi)

> “Ustalarla Buluşmalar” / (Tahir Ün)

> “Ustalarla Buluşmalar” / (Mehmet Ünal)

> “Ustalarla Buluşmalar” / (Kemal Cengizkan)

> “Görsel Kültür Buluşmaları: 'Fotoğrafın Cinsiyeti Olur mu?'” / (Murat Göç, Yard.Doç.Dr. )

 

 

 

(Not: Akademik ünvanlar, etkinliklerin gerçekleştiği tarihe aittir.)

>  Sergi / "O Kim?" Kimlik ve İktidar Üzerine (Çizgelikedi Kadın Fotoğrafçılar Projesi-I)

>  Sergi / "Kimlik ve İtaat" (Çizgelikedi Kadın Fotoğrafçılar Projesi -II )
>  Sergi / "Gölgenin Öyküsü" (Çizgelikedi Atölye Katılımcıları ile çağrılı proje)
>  Sergi
/ “Naylon Barınaklar” (Tahir Ün)

>  Sergi / “Yakınlıklar” (Arzu Filiz Güngör)

>  Sergi / “Kanayan” (Yalçın Çıdamlı)

>  Sergi / “Hayli Uzak/Oldukça Yakın” (Aylin Ereren)

>  Sergi / “Damlacık” (Nilgün Yoldaş Atila)

 

 

Telefon: 0232.2471247 E-posta: cizgelikedi(a)cizgelikedi.com Adres: Gürsel Aksel Bulvarı No:43/B-C Güzelyalı-Konak•İZMİR•TR

©Her hakkı Çizgelikedi®'ye aittir. 2005-2019